Zander Corona Maatregelen

Zander covid 19 maatregelen


Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet langer verplicht vanaf 1 okt 2021, maar bieden wel bescherming voor personen ouder dan 12 jaar die niet behoren tot eenzelfde groep (gezelschap) indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.’

Vanaf 1 oktober 2021, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is het dragen van het mondmasker enkel nog verplicht:

  • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en van het georganiseerd collectief vervoer;
  • voor de dienstverlener en de klant in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten;