Varen met de Zander is leuk!

De Zander is een zeer veilig schip:

  • Wij ondergaan de verplichte controles van de Technische Inspectie van Ministerie van Verkeer, Dienst Binnenvaart.
  • De Zander is een zeer stabiel schip: het zou een wonder zijn als u "zeeziek" zou worden, tenandere wij bevaren enkel de Kempense Kanalen.
  • De Zander is uitgerust met alle nodige brandblusappartauur, brandmelders, alarmknoppen op alle dekken en voor elke passagier is er een reddingsvest voorzien. Deze reddingsvesten zijn NEN gekeurd, doch, gelukkig, nog nooit gebruikt!
  • Op elk dek bevindt zich een EHBO koffer en een telefoon waarmee u de kapitein kan bereiken.
  • Wij hebben een verzekering BA tov onze passagiers.

Nochtans gelden er enkele specifieke regels:

  • De kapitein is de grote chef aan boord: wat hij zegt moet u opvolgen!
  • Roken is verboden in de gehele Zander, behoudens op het buitenachterdek.
  • Het is verboden zich op de gangpaden aan de buitenzijde van het schip te begeven.
  • Kinderen mogen niet rechtstaan op de stoelen, banken of zetels op het boven- en achterdek.